BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Dưới đây là danh sách các gói chụp ảnh kèm bảng giá cụ thể

GÓI VIP

Trọn gói 15 Triệu

Chụp tại 4 địa điểm tự chọn
 • THỜI GIAN: CHỤP 2 NGÀY
 • 4 VÁY, 3 VESTON, 1 ÁO DÀI
 •  ĐỒ ĐI CHƠI (KHÁCH CHUẨN BỊ)
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 2 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÍNH CHỤP
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU BUỔI CHỤP

ĐÀ NẴNG 1/2 NGÀY

Trọn gói 6 Triệu

Chụp tại Đà Nẵng
 • THỜI GIAN: CHỤP NỬA NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • ĐỒ ĐI CHƠI (KHÁCH CHUẨN BỊ)
 • ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 20 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU BUỔI CHỤP

ĐÀ NẴNG 1 NGÀY

Trọn gói 7,7 Triệu

Chụp tại Đà Nẵng
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • ĐỒ ĐI CHƠI (KHÁCH CHUẨN BỊ)
 • ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 20 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU BUỔI CHỤP

ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ

Trọn gói 8,4 Triệu

Chụp tại Đà Nẵng - Bà Nà
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 30 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU BUỔI CHỤP

ĐÀ NẴNG - HẢI VÂN

Trọn gói 7,7 Triệu

Chụp tại Đà Nẵng - Đèo Hải Vân
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 30 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU BUỔI CHỤP

ĐÀ NẴNG - ĐỒI CHÈ

Trọn gói 8,4 Triệu

Chụp tại Đà Nẵng - Đồi chè
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 30 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

BÀ NÀ - ĐÀ NẴNG - HỘI AN (1 NGÀY)

Trọn gói 9,9 Triệu

Chụp tại Bà Nà - Đà Nẵng - Hội An
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 30 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

BÀ NÀ - ĐÀ NẴNG - HỘI AN (2 NGÀY)

Trọn gói 13 Triệu

Chụp tại Bà Nà - Đà Nẵng - Hội An
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY
 • 3 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

ĐÀ NẴNG - LĂNG CÔ

Trọn gói 8,4 Triệu

Chụp tại Đà Nẵng - Lăng Cô
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 30 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

ĐẢO LÝ SƠN

Trọn gói 16 Triệu

Chụp tại Lý Sơn
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

ĐÀ LẠT

Trọn gói 15 Triệu

Chụp tại Đà Lạt
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

MỘC CHÂU

Trọn gói 15 Triệu

Chụp tại Mộc Châu
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

SA PA

Trọn gói 15 Triệu

Chụp tại Sa Pa
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

NƯỚC NGOÀI

Trọn gói 20 Triệu

Chụp tại một nước theo yêu cầu
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON
 • KHÁCH TỰ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 40 TRANG
 • 1 ẢNH 60X90 ÉP GỖ CAO CẤP
 • 1 HOA CẦM TAY
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHỤP
 • XE DI CHUYỂN TRONG QUÁ TRÌNH CHỤP
 • 1 DVD SLIDE CHIẾU NHÀ HÀNG
 • GIAO 100% FILE GỐC SAU KHI CHỤP

PHIM TRƯỜNG

Trọn gói 5 Triệu

Chụp tại Phim trường Galaxy Đà Nẵng
 • THỜI GIAN: CHỤP NỬA NGÀY
 • 2 VÁY, 2 VESTON, 1 ÁO DÀI, 1 ĐỒ ĐI CHƠI
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK CAO CẤP 20 TRANG
 • 1 ẢNH NHÀ HÀNG 60X90
 • DVD ẢNH GỐC + DVD SLIDE
 • MAKEUP + LÀM TÓC TRONG NGÀY
 • HOA CẦM TAY, PHỤ KIỆN CƯỚI
 • XE 16 CHỖ DI CHUYỂN TRONG NGÀY

GÓI NGÀY CƯỚI (1 NGÀY LỄ)

Trọn gói 4 Triệu

Chụp lễ 1 ngày
 • THỜI GIAN: 1 NGÀY LỄ
 • 1 VÁY TIỆC
 • 1 VEST TIỆC
 • 1 ÁO DÀI LÀM LỄ
 • 1 LẦN MAKE UP TẠI STUDIO
 • 1 HOA CƯỚI
 • MAKE UP DẶM TẠI NHÀ HÀNG

GÓI NGÀY CƯỚI (2 NGÀY LỄ)

Trọn gói 6 Triệu

Chụp lễ 2 ngày
 • THỜI GIAN: 2 NGÀY LỄ
 • 2 VÁY TIỆC
 • 2 VEST TIỆC
 • 1 ÁO DÀI LÀM LỄ
 • 2 LẦN MAKE UP TẠI STUDIO
 • 2 HOA CƯỚI
 • MAKE UP DẶM TẠI NHÀ HÀNG

CHỤP ẢNH NGÀY CƯỚI TRUYỀN THỐNG

Trọn gói 2,5 Triệu

Chụp truyền thống
 • 1 THỢ CHỤP
 • 1 ALBUM 100 ẢNH TRUYỀN THỐNG
 • CHỤP SIÊNG SUỐT BUỔI LỄ
 • CHỤP SIÊNG SUỐT TIỆC NHÀ HÀNG

CHỤP ẢNH NGÀY CƯỚI PHÓNG SỰ

Trọn gói 6 Triệu

Chụp Phóng Sự
 • 2 THỢ CHỤP
 • 1 ALBUM 100 ẢNH TRUYỀN THỐNG
 • 1 ALBUM PHOTOBOOK 30 TRANG
 • CHỤP SIÊNG SUỐT BUỔI LỄ
 • CHỤP SIÊNG SUỐT TIỆC NHÀ HÀNG
parallax layer

HÃY ĐẾN OLWEN STUDIO!

Chúng tôi sẽ mang đến sự hài lòng cho quý khách

ĐẶT LỊCH CHỤP ẢNH
39 Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
HOTLINE: 0906.603.073
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0yMSExbTEyITFtMyExZDIyNzkuNTUzMzk3MjI5Nzg2NyEyZDEwOC4yMTgxMjc4MTAxODY5MSEzZDE2LjA3OTE1NDY2NzQyMTIyNSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhNG02ITNlMCE0bTAhNG0zITNtMiExZDE2LjA3OTc3NTg5OTk5OTk5OCEyZDEwOC4yMTkzNDY4OTk5OTk5OSE1ZTAhM20yITFzZW4hMnMhNHYxNDczMjI1NjIxNDA3IiB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
Đã đặt lịch thành công! Chúc bạn vui vẻ!

Bất động sản tại Đà Nẵng

Nhận ký gửi bất động sản tại Đà Nẵng

Bán bất động sản tại Đà Nẵng

Nhà đất Đà Nẵng

Nhận ký gửi nhà đất tại Đà Nẵng

Bán bất động sản tại Đà Nẵng