Nhiếp Ảnh

Wedding Cheon & Eun-Sil by Olwen Team
“Lương duyên vốn bình dị mà vô cùng”

Wedding Cheon & Eun-Sil by Olwen Team

Nghe nói thời gian có thể đem sự kiên nhẫn biến thành chuyện tình đẹp nhất. Bạn nhất định sẽ gặp một chàng trai đem bạn giữ chặt trong lòng bàn tay, luôn bên bạn như mặt trời mọc, mặt trời lặn. Lương duyên vốn dĩ bình dị mà vô cùng. Đàn ông biết lo, gặp đàn bà biết nghĩ. Đàn ông biết thương gặp đàn bà biết nhớ. Đàn ông biết đợi, mới gặp đàn bà biết chờ. Đàn ông biết thay đổi, gặp đàn bà biết tha thứ. Đàn ông chân thành, ắt sẽ gặp đàn bà thật tâm.

From Olwen with love!

 

>