Nhiếp Ảnh

Ninh Binh | The prewedding of Hung & Duong | by Nguyen Nho Toan
“Perfection”

Ninh Binh | The prewedding of Hung & Duong | by Nguyen Nho Toan

Tác phẩm tạo ra không nằm ở việc có thể đánh giá chỉ riêng yếu tố màu sắc hay góc độ mà nó mang ý nghĩa rất lớn, hội tụ rất nhiều điểm nhỏ , nhưng bắt buộc phải hài hoà với nhau , cùng nhau vì một mục đích tạo nên tác phẩm hoàn mỹ nhất cho chính bản thân mình .

From Olwen with love !

>