Nhiếp Ảnh

Phóng Sự Cưới Toàn & Ngân by Olwen Team
“Một đời này là đủ”

Phóng Sự Cưới Toàn & Ngân by Olwen Team

Hãy yêu một người đàn ông khiến bạn an tâm giao phó cả cuộc đời mình cho người ấy.
Là người mà đối với em thế giới này không gì có thể làm khó được em khi đã có người ấy ở phía sau. Là người luôn mang lại cho em cảm giác: Cả vũ trụ của người ấy chỉ xoay xung quanh em. Chỉ cần thế thôi, một đời này là đủ rồi!

From Olwen with love!

 

>