Nhiếp Ảnh

Pre – wedding Carrie & Ayden / Nguyễn Nho Toàn
“Một lần dắt tay – chính là cả đời”

Pre – wedding Carrie & Ayden / Nguyễn Nho Toàn

Si mê có thể chóng qua và nhạt dần, nhưng đã là trân trọng thì cả đời vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Chúng ta đã đi qua những ngày đủ dài để sự si mê ban đầu trở thành sự thấu hiểu. Chúng ta đã đủ trưởng thành để biến những nồng nhiệt ban đầu thành sự gắn kết thân thuộc. Chúng ta cũng đã nếm đủ những đắng cay, mất mát để biết trân trọng nhau, để hiểu rằng, một lần dắt tay – chính là cả đời!

From Olwen with love!

>