Nhiếp Ảnh

Pre-wedding Nelson &  Jacklyn / Nguyễn Nho Toàn
“Sức mạnh của tình yêu”

Pre-wedding Nelson & Jacklyn / Nguyễn Nho Toàn

Tình yêu khiến người mạnh mẽ trở nên yếu đuối, và khiến người yếu đuối trở nên mạnh mẽ. Được yêu sâu sắc đem đến cho người ta sức mạnh, còn yêu sâu đậm một người đem đến cho người ta nhiều dũng khí, sự khích lệ, khiến ta thoát ra khỏi những sợ hãi thường nhật, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất. Khoảng cách địa lí, chênh lệch tuổi tác, sự khác biệt tính cách – những thứ trước kia từng cho là rào cản, tạo nên sự chia cắt, thì nay ta đón nhận nó như một lẽ hiển nhiên, thay vì sợ hãi ta thấy bản thân tràn đầy niềm tin, đến mức nếu sau tất cả những cố gắng ta nhận về chỉ là sự tổn thương thì vẫn không hối hận.

From Olwen with love!

>