Nhiếp Ảnh

Pre-wedding Oanh Julie & Ray Sam / Nguyễn Nho Toàn
“Yêu đủ rồi, mình cưới thôi em”

Pre-wedding Oanh Julie & Ray Sam / Nguyễn Nho Toàn

“Yêu đủ rồi, mình phải cưới thôi em
Thay vì mỗi đêm phải nhắn tin vì nhớ
Thì mình nằm bên, rồi nghe nhau than thở
Ôm nhau ngủ khì, bỏ mặc những lo toan.

 

Yêu đủ rồi, mình làm đám cưới nhanh
Rồi cùng nhau sinh một vài đứa bé
Em nghĩ xem, nhà rộn ràng con trẻ
Vất vả hơn nhưng sẽ hạnh phúc nhiều.

Yêu đủ rồi, mình cưới nhé, em yêu…”

From Olwen with love!

>