Nhiếp Ảnh

Prewedding Cường & Như / Nguyễn Nho Toàn
“Người sinh ra dành cho bạn”

Prewedding Cường & Như / Nguyễn Nho Toàn

Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.

From Olwen with love!

>